Po przeglądzie działającego już od roku Programu 500+, Ministerstwo planuje modyfikacje, m. in. odejście od procedur składania obszernych wniosków w formie papierowej i zastąpienie ich wersją elektroniczną. Tego, jakie zmiany mają nastąpić, jeszcze nie potwierdzono. Wiadomo za to, na co NIE możemy liczyć.

 

  • NIE zmieni się kryterium dochodowe na pierwsze dziecko

Aby skorzystać ze świadczenia na jedno dziecko, obowiązuje kryterium dochodowe (przyp. 800 albo 1200 zł na głowę w rodzinie). W tym temacie nic się nie zmieni. Wybór samodzielnego rodzica jednego dziecka pozostaje ten sam – albo praca albo świadczenie.

 

W przypadku rodziców jednego dziecka z niewysokim, ale przekraczającym próg dochodem świadczenie mogłoby być pomniejszone o tyle, ile ich zarobki przekroczyły próg. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla samodzielnych rodziców, którzy np. pracują za minimalną krajową pensję. Niestety, tej zmiany także nie ma w planach.

 

  • NIE będzie progu dochodowego na drugie i kolejne dziecko

Nawet w przypadku najzamożniejszych rodzin. Pomysł by transferować środki pobierane w postaci świadczenia przez osoby najbogatsze w kierunku bardziej potrzebujących rodzin, na razie ma niewielkie szanse na realizację.

 

Zdziwieni? Zapraszamy do komentowania!