Od stycznia 2016 roku, jeśli rodzina starająca się o zasiłki przekroczy kryterium dochodowe, nie straci świadczeń, a dostanie je pomniejszone. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być zachętą do podejmowania pracy bez obaw, o utracę pomocy finansowej od państwa.
Złotówka za złotówkę

Do niedawna przekroczenie progu dochodowego (nawet o 1 zł) odbierało szansę na korzystanie ze świadczeń. Teraz rodzice chcący podjąć pracę, nie muszą martwić się nagłą utratą pomocy państwa. Jeśli zarobią więcej niż przewiduje kryterium, kwota świadczeń będzie pomniejszona o tyle, ile ich zarobki przekroczyły założony próg dochodowy.

np. Pani Ewa podjęła nową pracę i jej zarobki przekroczyły kryterium dochodowe do zasiłków rodzinnych o 50 zł . Nie straci ich, ale dostanie pomniejszone o 50 zł.

Każdy, kto stracił prawo do zasiłków, bo jego dochody przekroczyły kryterium, może wnioskować o nie ponownie. Pomniejszony zasiłek dostanie od stycznia 2016 r.

Które zasiłki obejmuje zasada „złotówka za złotówkę”?

Przysługuje osobom starającym się o zasiłki okresowe i stałe, zasiłek rodzinny i dodatki do niego – becikowe, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Kryterium dochodowe zostało zmienione w listopadzie 2015 i wynosi dla świadczeń rodzinnych:

674 zł netto na osobę w rodzinie
764 zł netto osobę w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Kryterium dochodowe dla becikowego:

1922 zł netto na osobę w rodzinie

 zasilek-rodzinnyZasiłek rodzinny

Aktualne dane dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków. Sprawdź, ile Ci przysługuje.