Aby starać się o zasiłek rodzinny należy udać się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej bądź w niektórych miastach, do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Dla chętnych istnieje też możliwość złożenia wniosku o zasiłek rodzinny przez internet.
Zasiłek rodzinny

Przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny należy uwzględnić obowiązujące w 2016 roku kryterium dochodowe:

 • 674 zł na osobę lub
 • 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

zlotowka-za-zlotowke

Złotówka za złotówkę – nie stracisz świadczeń, jeśli przekraczasz kryterium dochodowe

Od stycznia 2016 roku, jeśli rodzina starająca się o zasiłki przekroczy kryterium dochodowe, nie straci świadczeń, a dostanie je pomniejszone… poznaj szczegóły


Kwota zasiłku rodzinnego w okresie świadczeniowym od 1 listopada 2015 r. do końca października 2016 r. wynosi miesięcznie:
 • 98,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 129,00 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Gdy składasz wniosek o zasiłek rodzinny, możesz również ubiegać się o dodatki.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. Pamiętaj, że aby otrzymać ten dodatek, musi być spełniony jeden warunek: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, a w szczególnych przypadkach również dla osoby uczącej się – gdy oboje rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

 • 90,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • 80,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia oraz
 • 100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

Dodatek z tytułu urodzenia się żywego dziecka:

 • 1000,00 zł na jedno dziecko, przysługuje tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (tak zwane becikowe) od 1 stycznia 2013 r. przysługuje matce lub ojcu dziecka (opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka), jeżeli dochód rodziny – obowiązuje tu inne kryterium dochodowe – w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922,00 zł. Aby otrzymać becikowe trzeba również przedstawić zaświadczenie, że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza ginekologa i odbyła przynajmniej jedną wizytę w trymestrze.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • 400 zł miesięcznie.

zasilek-dla-samotnych-rodzicow

Zasiłek dla samotnych rodziców

Jesteś samotnym rodzicem, nie masz przyznanych alimentów a potrzebujesz wsparcia finansowego?  Ten zasiłek może być dla Ciebie – przeczytaj szczegóły

 

Czy ta informacja była dla Ciebie pomocna? Jeśli tak – podziel się nią ze znajomymi ↓