Jesteś samotnym rodzicem, nie masz przyznanych alimentów a potrzebujesz wsparcia finansowego? Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i spełniasz kryteria przyznawania świadczeń możesz ubiegać się o świadczenia rodzinne od państwa, w tym także zasiłek dla samotnych rodziców.

I nie ważne jest, że wychowujesz dziecko wraz ze swoimi rodzicami, krewnymi, a nawet z dowolną, obcą dla dziecka osobą nadal pozostajesz osobą samotnie wychowującą dziecko. Zasiłek dla samotnych rodziców w określonych sytuacjach należy się bez względu na jego stan cywilny.

Wszystkie przepisy oraz warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek dla samotnych rodziców przysługuje:
 •  osobie samotnie wychowującej dziecko: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  – drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  – ojciec dziecka jest nieznany;
  – powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • osobie pełnoletniej do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Kryterium dochodowe

Jest podstawowym kryterium przyznawania świadczeń rodzinnych.
Obecnie próg dochodowy wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 746 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Wysokość dodatku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

Gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty:

Aby otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego – zasiłek dla samotnych rodziców

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu
 • dokumenty, które są związane z konkretnym dodatkiem, np. jeśli rodzic dziecka jest nieznany należy przedstawić zupełny akt urodzenia dziecka.
 • jednym z warunków przyznania dodatku z tytułu samotnego rodzicielstwa jest oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. W związku z tym, w przypadku, gdy rodzic dysponuje wyrokiem ustalającym alimenty na dziecko, nie ma prawa do dodatku.

Czy ta informacja była dla Ciebie pomocna? Jeśli tak – podziel się nią ze znajomymi ↓