Główne założenia projektu wsparcia dla rodzin 500+ pozostają bez zmian – świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Osoby chcące pobierać zasiłek na pierwsze dziecko, muszą przygotować się na to, że ich sytuacja będzie dokładniej weryfikowana.

 

Zmiany mają zapobiec nasilającym się zjawiskom dopasowywania dochodu do kryterium dochodowego. Zdarzało się, że pracownik, aby zmieścić się w kryterium dochodowym, rozwiązywał umowę z pracodawcą, aby później podpisać ją na nowo na niższą stawkę, a resztę wynagrodzenia pobierał „pod stołem”.

Drugim, równie trudnym zjawiskiem, było pozorowanie samotnego wychowywania dzieci. Zdarzało się, że osoby żyjące w konkubinacie, deklarowały samotne rodzicielstwo, aby zmieścić się w kryterium dochodowym – np. w sytuacji gdy partner zarabiał więcej lub w całości utrzymywał rodzinę.

 

Zmiany w programie 500+ dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci?

 

Osoby wychowujące dziecko samotnie do wniosku o świadczenie będą musiały dołączyć dokumenty potwierdzające uregulowanie sytuacji alimentacyjnej dziecka.

Ważne, że te osoby samotne, które nie mają zasądzonych alimentów z różnych powodów, powinny jak najszybciej pójść do sądu złożyć wniosek o powództwo alimentacyjne i bardzo ważne jest, żeby przy tym wniosku złożyły również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wówczas w terminie do 30 dni sąd takie zabezpieczenie wydaje. I to już będzie wystarczające do otrzymania świadczenia z programu „Rodzina 500+” – wyjaśnia Olgierd Podgórski.

 

Zmiany w programie 500+ dla osób osiągających przychody rozliczane zryczałtowanymi formami

Rodzice rozliczający się w oparciu o kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany będą musieli dołączyć zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. Przy pozostałych dochodach osoby składają tylko wniosek, a gmina sama sprawdza dochody, łącząc się z urzędem skarbowym.

 

Ważne: Jeśli chcesz od października chcesz nadal otrzymywać wsparcie, musisz ponownie złożyć wniosek.