Od stycznia 2016 nie będzie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zostanie on włączony do urlopu rodzicielskiego, który będzie mógł trwać aż do 64 tygodni.

Dla przypomnienia, w minionym roku urlop rodzicielski trwał 26 tyg. i na jego długość nie miała wpływu ilość urodzonych dzieci. Można było go wykorzystać w maksymalnie 3 częściach.

Długość urlopu rodzicielskiego 2016

Zlikwidowany zostaje tzw. dodatkowy urlop macierzyński, a jego czas trwania zostanie wliczony do urlopu rodzicielskiego. Tym samym urlop rodzicielski wydłuża się do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodni w przypadku dwojga lub więcej dzieci.

Podział na części

Urlop rodzicielski od 2016 roku można rozłożyć na nie więcej niż cztery części trwające przynajmniej 8 tygodni. Muszą one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej i mogą być wykorzystane zarówno przez mamę jak i tatę naprzemiennie lub w tym samym czasie (maksymalnie 13 tygodni). Rodzice mają także możliwość zostawienia 16 tygodni urlopu i skorzystania z nich w późniejszym terminie. Ten okres musi być wykorzystany do końca roku w którym dziecko kończy 6 lat.

Proporcjonalne wydłużenie urlopu

Mama lub tata będący na urlopie rodzicielskim może pracować na pół etatu u pracodawcy, który udzielił mu urlopu. Wówczas jego urlop wychowawczy zostaje proporcjonalnie wydłużony do maksymalnie 64 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka i 68 tygodni w przypadku narodzin dwójki i więcej dzieci.

Czas na złożenie wniosku o urlop rodzicielski

Wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka. Może to zrobić zarówno matka, jak i ojciec dziecka.

1000-zl-na-dziecko-miesiecznie

Prawo do zasiłku macierzyńskiego także dla bezrobotnych

Osoby, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, mogą skorzystać ze świadczenia 1000 zł/mc przez pierwszy rok życia dziecka