Co robić gdy Twoje dziecko dotknie sytuacja uprowadzenia rodzicielskiego? Jeżeli dziecko zostało uprowadzone na terenie Polski, a do tego znamy miejsce jego pobytu (często tak bywa) sytuacja nie jest tragiczna.

Należy zwrócić się wtedy do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka (tego prawidłowego miejsca zamieszkania) sądu rodzinnego z wnioskiem o odebranie dziecka (opłata 40 zł). W polskich realiach takie pismo najlepiej złożyć osobiście i dopilnować, aby jak najszybciej trafiło do sędziego, który ma obowiązek działać w trybie pilnym. Sąd wydaje stosowne postanowienie, z którym powinniśmy najpierw podjąć próbę dobrowolnego wydania dziecka. Udając się do osoby przetrzymującej dziecko, należy poprosić o jego wydanie, okazując jednocześnie postanowienie.

Jeśli to nie pomoże, kolejnym krokiem jest wydanie przymusowe, którego dokonuje kurator udający się w asyście policji do miejsca, w którym dziecko jest przetrzymywane. Aby wystąpić o to, należy udać się do kuratora pełniącego dyżur w sądzie właściwym dla miejsca przetrzymywania dziecka wraz z prostym wnioskiem o pomoc w odebraniu dziecka wskazując jego adres i załączając postanowienie. Nie jest to jednak nic przyjemnego dla dziecka, dlatego takie rozwiązanie lepiej potraktować jako ostateczność.

Kiedy nie wiesz, gdzie może przebywać dziecko

Początkowo tryb działania jest taki sam. Należy złożyć wniosek (pamiętaj o opłacie 40 zł), w którym szczegółowo opisana będzie cała sytuacja. Sąd w trybie pilnym zarządza dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka przy pomocy policji. Dochodzenie może przynieść efekt już po paru godzinach i wizytach w kilku miejscach (praca, dziadkowie, domek letni, etc.). Zdarza się niestety, że trwa to znacznie dłużej. Kiedy uda się namierzyć rodzica podejrzanego o uprowadzenie, zostaje doprowadzony przed sąd, pod rygorem odpowiedzialności karnej (i natychmiastowego zatrzymania) jest wypytywany o wszelkie szczegóły dotyczące pobytu i uprowadzenia dziecka. Sąd traktuje takie sprawy bardzo poważnie angażując w to prokuraturę. „Porywacze” wówczas stają się bardziej rozmowni. W dalszym etapie sąd wydaje stosowne postanowienie o odebraniu dziecka, które również można realizować przy pomocy kuratora i policji.

Warto pamiętać, iż postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych jest nieco odformalizowane i pozostawia większą swobodę sądom przy podejmowaniu decyzji (sąd nie jest związany tak szczegółowymi przepisami jak w innych sprawach cywilnych czy karnych). Dlatego pamiętaj o tym, żeby zatroszczyć się o bieg własnych spraw. Dopilnuj, aby złożony wniosek jak najszybciej trafił do sędziego, wówczas w przypadku pewnych uchybień formalnych sąd szybko, telefonicznie wezwie Cię do ich uzupełnienia lub zawiadomi o terminie posiedzenia. Dobre relacje z sądem i czuwanie nad sprawą są bardzo istotne. Oczywiście, jeżeli korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika dopełni on za Ciebie wszelkich starań, aby rozstrzygnięcie zapadło szybko i sprawnie.

O tym co robić w przypadku uprowadzeń rodzicielskich do innego kraju, o karnych aspektach takich działań i konieczności wyciągania wniosków korzystając z konkretnych instrumentów prawa rodzinnego przeczytasz w kolejnej części artykułu – Uprowadzenie dziecka za granicę.

Adwokat Kamil Durdziński
specjalizuje się w prawie rodzinnym,
spadkowym, cywilnym i karnym.
Praktykuje na terenie województwa śląskiego,
ale wyjątkowo występuje przed sądami na terenie całego kraju.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej
lub profilu Facebook.