Ślub się odbył, minęło trochę czasu i budzisz się pewnego dnia z poczuciem, że to był jednak duży błąd. Wiesz z całą pewnością, że nie chcesz tego ciągnąć. Oczywiście możesz wziąć rozwód, jednak w prawie cywilnym znajduje się zapis mówiący o możliwości unieważnienia małżeństwa. Opcja ta nie przysługuje oczywiście na podstawie złej oceny partnera lub znudzenia wspólnym pożyciem. Można jednak zawrzeć małżeństwo w sposób niezgodny z prawem i pozostawać w nim legalnie przez wiele lat. To właśnie na nielegalności opiera się głównie instytucja unieważniająca..
Wiek

Tutaj sprawa jest bardzo prosta. By legalnie wstąpić w związek małżeński trzeba mieć ukończone 18 lat. W szczególnych przypadkach pozwala się dziewczynie wyjść za mąż w wieku 16 lat, ale tylko wtedy kiedy jest ona w ciąży lub innej wyjątkowej sytuacji. Takie małżeństwo może zostać unieważnione. Wedle prawa każda sytuacja, kiedy mężczyzna w chwili zawarcia związku nie miał 18 lat a kobieta 16, oraz gdy nie uzyskując zezwolenia sądu rodzinnego 16 letnia dziewczyna wstępuje w związek, są podstawą do unieważnienia małżeństwa.

.

Ubezwłasnowolnienie

Gdy w związek wstępuje osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, to również stanowi to podstawę do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa. Z taką prośba może w tym przypadku wyjść każda ze stron. Jedyną zasadą, gdy nie ma podstaw do unieważnienia jest w tym przypadku fakt uchylenia ubezwłasnowolnienia w momencie zawarcia związku.

.

Problemy psychiczne

Choroba sfery psychicznej człowieka to kolejny argument umożliwiający unieważnienie małżeństwa. Do warunków pozytywnie rozpatrzonego wniosku zalicza się tu także niedorozwinięcie umysłowe jednej ze stron. Jeśli w trakcie pożycia, choroba ta ustała nie może być ona powodem unieważnienia. Zachorowanie podczas okresu małżeństwa również nie kwalifikuje go do złożenia wniosku o utratę ważności. Ostatnim przypadkiem jest zatajenie przez małżonka swojej choroby, tym samym wprowadzając druga osobę w błąd – wykryta podczas wspólnego pożycia jest dobrą podstawa do zlikwidowania więzi małżeńskich za pomocą wyroku sądowego z tytułu prawa cywilnego.

.

Bigamia

Jeśli dowiadujemy się, że druga osoba jest w innym związku małżeńskim, który został zawarty przed datą naszego ślubu, to ustawa pozwala takiej parze na uzyskanie unieważnienia ich związku. Ponadto sytuacja ta jest w naszym kraju nielegalna. Krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku unieważniającego jest w tym przypadku szerszy niż tylko dwójka małżonków. Każdy kto ma w tym wypadku jakiś interes prawny w tej sprawie, może go złożyć. Zawarcie małżeństwa bigamicznego niesie ze sobą skutki prawne, które są identyczne jak w związkach ważnych i dopiero jego unieważnienie z wyroku sadu może je zatrzymać.

.

Kazirodztwo

Związek małżeński zawarty przez krewnych lub przez adoptowane dziecko z rodzicem adopcyjnym to także powód do unieważnienia. Z wnioskiem o wydanie takiej decyzji ma prawo wystąpić każdy zainteresowany, który będzie miał jakiekolwiek korzyści prawne z pozytywnego rozpatrzenia powództwa.

.

Dziękujemy Kancelarii
adwokatmecenas.eu
za współpracę przy tworzeniu materiału.