Z ulgi na dziecko w 2017 roku może skorzystać osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, są po rozwodzie lub w separacji, ulgę dzieli się proporcjonalnie do czasu, jaki dziecko spędza pod ich opieką (i pozostaje na ich utrzymaniu). Warunkiem jest, aby ten podział ustalili między sobą. Jeśli tego nie zrobią, ulga dzielona będzie pół na pół.

Jeśli postanowicie się porozumieć, ulgę możecie podzielić w następujący sposób:

  • Jeśli dziecko przebywa wyłącznie z Tobą, przysługuje Ci 100% odpisu na dziecko. Drugi, nieobecny w życiu dziecka, rodzic nie korzysta z ulgi prorodzinnej.
  • W przypadku opieki naprzemiennej, gdy dziecko przebywa z obojgiem rodziców jednakową ilość czasu, skorzystajcie z odpisu po połowie – każde z Was otrzyma ulgę podatkową w wysokości 50% kwoty przysługującej na dane dziecko.
  • Jeśli dziecko przebywa z rodzicami w różnych proporcjach czasowych, wyliczcie jaką część miesiąca dziecko spędza u każdego z Was i na tej podstawie podzielcie ulgę podatkową. Stawkę dzienną na jedno dziecko Ustawa określa na 3,09 zł

Przykład: Jaś większość tygodnia mieszka z Mamą. U Taty spędza pierwszy i trzeci weekend miesiąca (sobotę i niedzielę) oraz jeden dzień w każdym tygodniu po zakończeniu zajęć w szkole. Dodatkowo w 2015 roku jeden pełny miesiąc wakacji i całe ferie zimowe spędził z Tatą.

Policzmy:

  • Za 10 miesięcy w roku Tata może odliczyć: 8 dni x 3,09 = 24,72 zł (łącznie 247,2),
  • Za 1 pełny miesiąc wakacji Tata odlicza pełną kwotę – 92,67 zł,
  • W lutym Jaś spędził z Tatą łącznie 18 dni, 14 dni ferii zimowych i 4 dni w pozostałe dwa tygodnie miesiąca 18 x 3,09 = 55,62 zł.

Zatem kwota ulgi jaka przysługuje Tacie wynosi 242,20 + 92,67 + 55,62 = 395,49 zł

Mama może skorzystać z pozostałej kwoty czyli 716,55 zł

Pamiętajcie, że podział powinniście ustalić między sobą przed wypełnieniem deklaracji podatkowej. W wypadku niezgodności w Waszych zeznaniach podatkowych, Urząd Skarbowy może wezwać oboje rodziców do wyjaśnienia sytuacji lub podzieli ulgę pomiędzy Was w równych częściach.

ulga-na-dziecko-2015Ulga na dziecko w 2017 roku 

Z ulgi na dziecko w pełnej wysokości będzie mogło skorzystać większe grono rodziców. Także Ci, których podatek w minionym roku był niższy niż maksymalna kwota ulgi. Państwo dopłaci rodzicom, aby mogli wykorzystać pełną kwotę odpisu. Dowiedz się więcej

Pomogły Ci informacje zawarte w artykule? Podziel się nimi ze znajomymi ↓↓↓