Ulga na dziecko 2017

15
70451
Z ulgi na dziecko w pełnej wysokości będzie mogło skorzystać większe grono rodziców. Także Ci, których podatek w minionym roku był niższy niż maksymalna kwota ulgi. Państwo dopłaci rodzicom, aby mogli wykorzystać pełną kwotę odpisu. Ograniczenie jest jedno – zwrot będzie wypłacony tylko do kwoty odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oznacza to, że z ulgi prorodzinnej skorzystają wszyscy rodzice, którzy w 2015 roku podjęli opodatkowaną i oskładkowaną pracę.

Wysokość ulgi na dziecko 2017

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2016 (czyli składając PIT do 1 maja 2017) możesz skorzystać z ulgi na dziecko, która wynosi:

 • pierwsze dziecko: 1112, 04 zł (92, 67 zł miesięcznie)
 • drugie dziecko:    1112, 04 zl (92, 67 zł miesięcznie)
 • trzecie dziecko:    2000, 04 zl (166, 67 zł miesięcznie)
 • czwarte i kolejne dziecko:   2700 zł (225 zł miesięcznie)

Uwaga: Rodzic jednego dziecka może skorzystać z ulgi prorodzinnej pod warunkiem, że jego dochody w 2015 roku nie przekroczyły:

 • 56 000 zł rodzice nie będący w małżeństwie
 • 112 000 zł w przypadku wspólnego dochodu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci
Ulga na dziecko w 2017 roku przysługuje:
 • rodzicom
 • rodzicom zastępczym
 • prawnym opiekunom dziecka pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkuje.
W rozliczeniu podatkowym można uwzględnić:
 • małoletnie dzieci, które nie są w związku małżeńskim
 • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek oraz dochody
 • pełnoletnie dzieci do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że kontynuują naukę lub studiują a w 2016 roku nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty)
Komu ulga prorodzinna nie przysługuje?
 • rodzicom którzy w roku 2016 nie podjęli zatrudnienia podlegającemu opodatkowaniu i oskładkowaniu,
 • rodzicom prowadzącym działalność objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%.
 • na dziecko które zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński,
 • jeśli dziecko między 18. a 25. rokiem życia przerwało lub skończyło naukę – ulga przysługuje tylko za te miesiące, w których uczęszczało do szkoły lub na studia.
Ulga na dziecko – wymagane dokumenty

Korzystając z ulgi prorodzinnej, zadbaj o dokumenty. Nie musisz dołączać ich do zeznania podatkowego, ale masz obowiązek przechowywać je przez 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie. W zależności od sytuacji będą to: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły, orzeczenie sądu rodzinnego o podziale opieki nad dziećmi.

 

ulga-prorodzinnaUlga prorodzinna po rozwodzie – który z rodziców może skorzystać

W przypadku gdy rodzice żyją osobno, są po rozwodzie lub w separacji, ulgę dzieli się proporcjonalnie do czasu, jaki dziecko spędza pod ich opieką. Dowiedz się więcej

Pomogły Ci informacje zawarte w artykule? Podziel się nimi ze znajomymi ↓↓↓

 • O fajnie ale mi przy 14 etatu to chyba się nie należy:'(

 • malwi

  a jak ma się ulga prorodzinna do późniejszego rodzinnego ? czy będzie to przeszkodą do uzyskania świadczenia -bo policzą to jako dochód ?

  • zanet

   tak, trzeba bd to wpisać w osiągnietym nieopodatkowanym dochodzie od osób fizycznych

 • agawa

  I tu jest pies pogrzebany.Dają możliwość odliczenia dzieci a łaczy się to z tym,że przekroczymy dochody i zabiorą nam rodzinne i alimenty.Więc co to za łaska?A może przy okazji Pan Prezydent podniósłby kryteria do otrzymywania tych świadczeń?Wtedy miałoby to sens.

 • Anna

  ja pracuje od wrzesnia czy też mogę skladac ??

 • annaya

  a co jeśli do sierpnia 2015 r. trwał urlop macierzyński, a później było się zarejestrowanym bezrobotnym?ulga juz wtedy nie przysługuje?

 • AGATA GOSPODAREK

  A jeśli dziecko urodziło mi się w 2016 to też mogę już przy rozliczeniu skorzystać z tego, czy dopiero w przyszłym roku?

 • Ania Józek Mucha

  Agata gospodarek skorzystasz za rok,bo teraz rozlicza sie rok 2015

 • Ania Józek Mucha

  Czy musze sie rozliczac bo jestem na urlopie wychowawczym od 19 stycznia 2015 raczej tak? I mam czekac na pit z Zusu

 • Arkadiusz S

  A co w sytuacji jeśli rodzice rozliczają się indywidualnie – czy wtedy sumuje się ich dochody??