Rozwód może być nie tylko bolesnym przeżyciem, ale także kosztownym. Obowiązuje bowiem zasada, że kto przegrywa, ten płaci. Tym bardziej warto zadbać o fachową pomoc prawną i o dobrego adwokata, który będzie nas reprezentował w sądzie.


W Polsce sprawami rozwodowymi zajmuje się sąd okręgowy, właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jednak przynajmniej jeden z małżonków musi nadal tam zamieszkiwać – mówi adwokat Przemysław Kopko – posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Precyzuje to art. 17 k.p.c, a także art. 41 k.p.c.

Przed rozprawą

Jeśli zdecydujemy się na wystąpienie do sądu okręgowego z powództwem, możemy wnieść o rozwód bez orzekania o winie, z winy obydwu stron, z winy pozwanego lub powoda albo z przyczyn niezawinionych (rzadki przypadek). Już na tym początkowym etapie należy skorzystać z usług prawnika, który podpowie nam wybór odpowiedniego wariantu i przygotuje dla nas pozew rozwodowy. Ten składa się potem w sądzie w 2 egzemplarzach, wnosząc opłatę 600 zł. Będziemy musieli wykazać, że nastąpił trwały rozkład pożycia na poziomie uczuciowym, fizycznym i ekonomicznym. Pomoc adwokata może się również przydać, gdy to my zostaliśmy pozwani. Wtedy prawnik pomoże nam napisać odpowiedź na pozew.

Proces rozwodowy

Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat przy bardziej skomplikowanych sprawach. Jeśli sąd uzna, że istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa, zgodnie z art. 436 § 1 k.p.c., może skierować małżonków do mediacji.

Jeśli jednak mediacja nie zostanie zastosowana, dojdzie do wyznaczenia rozprawy, której celem jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, a te rozpoczyna się po przesłuchaniu wstępnym. W czasie procesu na wokandę wzywani są świadkowie. Prawnik, oczywiście, uczestniczy w rozprawach. Jego zadaniem jest także tworzenie wniosków o zabezpieczenie, składanie ewentualnych zażaleń i różnych innych pism procesowych.

Co po wyroku?

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd ogłasza wyrok. Jeśli nie zgadzamy się z nim, a jesteśmy w sprawie powodem, nasz adwokat może wnieść apelację do II instancji, wtedy sprawę przejmuje sąd apelacyjny. Prawnik wnosi apelację w ciągu 2 tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem pisemnym. Gdy jesteśmy pozwanym, adwokat złoży sprzeciw, na co ma 7 dni od doręczenia wyroku. Jeśli apelacja lub sprzeciw nie zostaną wniesione, wyrok staje się prawomocny.

Obecność prawnika na wszystkich etapach postępowania rozwodowego nie tylko ułatwia przeprowadzenie całego procesu (klient nie musi zgłębiać tajników prawa), ale jest również wsparciem podczas przygotowywania różnego rodzaju pism.