Przyrost rozwodów w Polsce rośnie z roku na rok. Choć dorosłym cały proceder może przynieść ulgę, często kończy się również cierpieniem niczemu winnych dzieci. W jaki sposób rozwód wpływa na dzieci, ich rozwój i przyszłość?

Zatrważająca ilość dzieci z rozwiedzionych małżeństw

Jak wynika z danych GUS, w 2014 roku udzielono w Polsce 65 761 rozwodów. To o ponad 1,6 tysiąca więcej niż w roku poprzedzającym. Choć wśród rozwodników najwięcej było rodzin bezdzietnych (42,2 proc.), to aż 36,6 proc. małżeństw jest rodzicami jednego dziecka. Najmniejszy wskaźnik rozwodów odnotowano – jak co roku – wśród rodzin wielodzietnych.

To wszystko sprawia, że odnotowano aż 55 006 dzieci pozostających z rozwiedzionych małżeństw, co daje średnio 1,45 dziecka na jedno rozwiedzione małżeństwo. Najwięcej, bo aż 27 906 dzieci było w wieku od 7 do 15 lat oraz od 3 do 6 lat (16 569). W 23 075 przypadkach wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono matce. W jaki sposób takie doświadczenia wpływają na ich dalsze życie?

Rozwód rodziców to trauma na całe życie

Rozwód rodziców jest dla dzieci traumą na całe życie, której skutki mogą przejawiać się zarówno w wieku młodzieńczym, jak również po osiągnięciu dorosłości. Może się zdarzyć, że rozbicie rodziny stanie się przyczyną regresu w rozwoju młodszych dzieci, albo też wywoła stany lękowe i obniży poczucie własnej wartości u dzieci starszych. Wśród maluchów z rozbitych rodzin można zauważyć skłonności do jąkania, a nawet utratę umiejętności chodzenia czy mówienia. Starsze dzieci mogą przejawiać obniżoną odporność na różnego rodzaju choroby, popadanie w uzależnienia, problemy z agresją, a nawet z prawem. Dorośli, którzy w dzieciństwie doświadczyli rozwodu rodziców, często borykają się z fobiami, depresją, a nawet zaburzeniami na tle seksualnym czy osobowościowym. Bez względu na wiek, osoby z rodzin rozwiedzionych, są często niedowartościowane, czują się winne, mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa i nierzadko mają problem z nawiązywaniem relacji z innymi. Piętno rozwodu odciska się na ich zdrowiu – zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

 

W jaki sposób dziecko przeżywa rozwód rodziców?

Organizacja z Wielkiej Brytanii zrzeszająca prawników przygotowała raport, z którego jasno wynika, że dzieci z rozbitych rodzin borykają się z problemami takimi, jak złe oceny w szkole, a także uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Przez rozwód rodziców często tracą szanse na rozwój i stabilizację w dorosłym życiu. Każdy rodzic, zanim podejmie decyzję o rozwiązaniu małżeństwa, powinien zdać sobie sprawę, co to doświadczenie wniesie do życia dziecka i jakie piętno na nim odciśnie. Wbrew pozorom jest tego naprawdę sporo. Oto co większość dzieci, których rodzice się rozwodzą, przeżywa:

 • obwiniają się za rozpad rodziny,
 • nie czują się bezpieczne,
 • odwracają się od rodziców – nie mogąc znieść myśli o tym, co zrobili,
 • czują się skrzywdzone i często popadają w depresję lub stają się agresywne,
 • mają obniżoną samoocenę, przez co często trudno im nawiązywać relacje,
 • nie potrafią się skupić na nauce,
 • mają tendencje do wiązania w dorosłym życiu z osobami, które również doświadczyły rozwodu rodziców, co wzmacnia ryzyko niepowodzenia związku, z uwagi na traumę, jak towarzyszy obojgu przez całe życie,
 • popadają w różnego rodzaju uzależnienia,
 • z powodu poczucia niesprawiedliwości i narastającego gniewu mogą mieć problemy z prawem,
 • próbują uciekać z domu, a nawet targnąć się na swoje życie,
 • często mają problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

 

Dzieci z rozbitych rodzin często nie potrafią poradzić sobie z traumatycznymi zdarzeniami i negatywnymi emocjami, jakie towarzyszyły im podczas rozwodu rodziców. Czują się niestabilnie i często popadają w stany lękowe. Warto zastanowić się, czy rozstanie nie odbije się w taki sposób również na naszych dzieciach.

 

Jak wygląda dalsze życie większości dzieci, które doświadczyły rozwodu rodziców?

Okazuje się, że dzieci, których rodzice się rozwiedli, dwukrotnie częściej niż pozostali ludzie powtarzają to samo doświadczenie w swoim życiu. Naznaczeni przez los tym, co je spotkało, bardzo często nie potrafią stworzyć udanego związku, który przetrwa każdą burzę i mimowolnie powtarzają zachowania rodziców. Może się zdarzyć, że jeden rozwód w rodzinie odbija się na relacjach kolejnych pokoleń. Oprócz problemów z budowaniem związków, dzieci z rozbitych rodzin mogą mieć również problemy z prawem, nauką, uzależnieniami czy zdrowiem psychicznym. Według badań, aż 85 proc. przestępstw o charakterze kryminalnym jest popełnianych przez osoby, które doświadczyły rozwodu rodziców. Mówi się nawet o tym, że 80 proc. seryjnych morderców i 80 proc. gwałcicieli, którzy w ten sposób próbują radzić sobie z własnym gniewem, pochodzi z takich rodzin. Szacuje się, że 71 proc. dzieci, które samowolnie rezygnują ze szkoły, pochodzi z rodzin dotkniętych rozwodem. To doświadczenie pozostawia również piętno na ich zdrowiu psychicznym. Zgodnie z danymi, aż 80 proc. pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych doświadczyło rozwodu rodziców. Z kolei 75 proc. osób, które popełniły samobójstwo, również pochodzi z rozbitych rodzin. Te zatrważające statystyki tylko potwierdzają, jak okrutne konsekwencje – zwłaszcza dla dzieci – niesie rozwód.

 

Polska na topie krajów o najwyższym współczynniku rozwodów

Polska w ilości rozwiązywanych małżeństw niechlubnie goni kraje zachodnie. W zasadzie od 1999 roku można zauważyć w tej kwestii trend rosnący. Te kilkanaście lat temu liczba rozwodów w naszym kraju wynosiła „zaledwie” 42 tysiące, to w roku 2014 wskaźnik podskoczył aż do prawie 66 tysięcy. Nieporozumienia między dorosłymi i wynikające z nich rozpady rodzin rzutują na przyszłości niczemu winnych dzieci. Traumatyczne przeżycia związane z rozstaniem rodziców, niejednokrotnie odciskają piętno na ich dalszym życiu. Dlatego, zanim zdecydujemy się na podjęcie decyzji o rozwodzie, dokładnie przemyślmy całą sytuację, uwzględniając dzieci, a dopiero wówczas, gdy będziemy pewni o swoim wyborze, udajmy się do adwokata, który świadczy porady prawne.