Urlop ojcowski

Urlop ojcowski – na czym polega i jak go uzyskać?

W dzisiejszych czasach coraz częściej ojcowie angażują się w pełną opiekę nad dzieckiem. Chcąc dzielić obowiązki z matką dziecka, mają oni możliwość, tak samo jak ona, uzyskać płatny urlop, aby zająć się swoim potomstwem po narodzinach. Każdy pan, który został tatą, a ma status pracownika, przebywający w stosunku do pracy, może skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Takie prawo przysługuje zarówno osobom zatrudnionym na czas określony, jak i nieokreślony. Zobaczmy, jak uzyskać urlop ojcowski.

Urlop ojcowski a kodeks pracy

Artykuł 182(3) Kodeksu Pracy informuje, że pracownik, który został ojcem, ma prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Urlop powinien być wykorzystany do momentu, w którym dziecko ukończy 24 miesiące. Chcąc uzyskać takie wolne dni, ojciec musi początkowo złożyć wniosek urlopu i musi zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ostatni dzień urlopu wypadł jeszcze przed dniem, w którym dziecko ukończy 2 lata. Urlop ojcowski niewykorzystany  w tym okresie przepada.

Prawo do urlopu ojcowskiego ma zarówno ojciec biologiczny, jak i adopcyjny. W tym drugim przypadku urlop musi być wykorzystany w ciągu dwóch lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia, orzekającego o adopcji dziecka i nie później niż do ukończenia przez malucha 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęta została decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Warto wiedzieć, że urlop ojcowski należy się tylko prawnym opiekunom, a więc nie zostanie on przyznany ojcu, który utracił prawa rodzicielskie lub nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem.

Ile trwa urlop ojcowski?

Cała długość urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, jednak może on być podzielony na części, choć w takiej sytuacji jedna część nie może być krótsza niż tydzień, co w praktyce pokazuje, że urlop można wziąć na 2 tygodnie za jednym razem lub dwa razy po tygodniu. Co więcej, czternaście dni, składające się na urlop ojcowski liczy się również ze świętami oraz weekendem, gdyż całość ma wynosić w sumie 2 tygodnie.

Urlop ojcowski a wynagrodzenie

Urlop ojcowski jest urlopem płatnym – pracownik otrzymuje w tym czasie 100% swojego wynagrodzenia. Co więcej, można go uzyskać niezależnie od urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że oboje rodziców ma możliwość  przebywania na urlopie w tym samym czasie.

Podczas urlopu ojcowskiego pracownik podlega takiej samej ochronie, jak kobieta w ciąży i matka przebywająca na urlopie macierzyńskim.  Oznacza to, że mężczyzna, przebywający na urlopie ojcowskim ma zapewnione zabezpieczenie ciągłości stosunku pracy i swobodnego powrotu na wybrane stanowisko. Pracodawca może natomiast zwolnić pracownika, jeżeli został on zatrudniony na podstawie umowy na czas określony i moment rozwiązania tej umowy upływa w trakcie urlopu ojcowskiego. W takim przypadku czas urlopu zostaje skrócony do ostatniego dnia trwania stosunku pracy.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi formalne, pracodawca musi przyjąć wniosek o urlop ojcowski. Nierozpatrzenie takiego wniosku grozi mu grzywną w wysokości od 1000 nawet do 30 000 złotych. Ojciec dziecka zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o urlop w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zagraniczny akt urodzenia dziecka lub kopię jednego z tych dokumentów,
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka adoptowanego,
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeżeli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • oświadczenie pracownika o tym, czy korzystał on już z urlopu ojcowskiego lub jego części.

Mężczyzna, któremu urodziło się dziecko, a jest zatrudniony i pozostaje w stosunku pracy, może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. To ojciec decyduje, czy chce wziąć urlop w jednej, czy w dwóch częściach, musi jednak pamiętać, aby całość wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Nastepny artykuł

Ważne

ZAINTERESUJE CIĘ

Nogi kobiety w ciąży wymagają szczególnej pielęgnacji, gdyż związany z tym stanem przyrost wagi może niekorzystnie wpływać na ich zdrowie. Niekiedy występujące zmiany na