Odbiór dziecka z przedszkola szkoły

Kto może odebrać dziecko z przedszkola i szkoły? Sprawdź!

Kwestie uregulowania zasad odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły należą do rodziców albo prawnych opiekunów małoletniego. Zgodnie z przepisami polskiego prawa tylko oni mogą wydawać decyzję w zakresie wskazania osób trzecich, którym dana placówka może wydać dziecko. Poznaj szczegóły już teraz.

Co w przypadku rozstania rodziców?

Co do zasady, prawo odbioru dziecka ze szkoły bądź przedszkola przysługuje odgórnie rodzicom lub prawnym opiekunom. Nie ma tutaj znaczenia, czy żyją oni w związku małżeńskim, partnerskim, a może są po rozwodzie.

Sytuacja zmienia się, kiedy jednemu z rodziców lub opiekunów sąd odebrał prawa rodzicielskie albo prawa do opieki nad dzieckiem. W takim przypadku placówka przedszkolna lub szkoła nie może wydać tej osobie małoletniego.

Babcia, starszy brat lub sąsiadka?

W większości placówek szkolnych bądź przedszkolnych stosowana jest zasada, zgodnie z którą rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie wskazują na piśmie dane osób trzecich, które mają być upoważnione do odbioru małoletniego. Taka zgoda nie może być wyrażona ustnie ani umownie. W upoważnieniu muszą znaleźć się dane osoby, która może odbierać dziecko wraz z imieniem i nazwiskiem oraz danymi z dokumentu tożsamości.

Dzięki temu osoby, które mogą odbierać malucha z przedszkola czy szkoły, to nie tylko członkowie rodziny, jak dziadkowie czy starsze rodzeństwo, ale również osoby niespokrewnione, na przykład przyjaciółka rodziny, sąsiadka, niania czy mama rówieśnika, z którym koleguje się dziecko. Co ważne, przy odbiorze dziecka przez osoby inne, niż rodzice lub opiekunowie prawni, pracownik placówki jest zobowiązany do ich weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, samodzielny powrót dziecka ze szkoły jest możliwy pod warunkiem, że uczeń ukończył już 7 lat. W przypadku przedszkolaków jest to prawnie zakazane, a maluchy nie mogą bez opieki osób dorosłych poruszać się po chodniku, drodze dla pieszych ani innych elementach ciągów komunikacyjnych.

Aby dziecko, które ukończyło 7 lat, mogło samodzielnie chodzić do szkoły oraz z niej wracać, rodzice lub prawni opiekunowie muszą złożyć do placówki stosowane pozwolenie. Najczęściej tego rodzaju dokumenty formalne są zbierane przez wychowawcę klasy na początku każdego roku szkolnego. Jeśli zdecydujesz o tym, aby Twoje dziecko mogło samo poruszać się po drogach, dla zachowania optymalnego bezpieczeństwa i ostrożności najpierw porozmawiaj z nim o odpowiednim postępowaniu. Dziecko musi znać zasady przechodzenia przez pasy oraz przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Uprzedź je również o możliwym zagrożeniu, jakie jest możliwe w przypadku zaczepek osób nieznajomych. Dobrą praktyką jest, aby dzieciom w drodze dom-szkoła-dom towarzyszyli rówieśnicy, ponieważ w grupie jest nie tylko raźniej, ale i bezpieczniej.

Nastepny artykuł

Ważne

ZAINTERESUJE CIĘ

Coraz więcej osób przykłada uwagę do ekologii i troski o środowisko. Na sklepowych półkach można znaleźć znacznie więcej ekologicznych produktów z oznaczeniem „BIO”. Jeśli