Zasiłki dla rodziców

Jakie zasiłki przysługują rodzicom samotnie wychowującym dziecko?

Czy wiesz, że w Polsce aż 1,3 mln dzieci wychowywanych jest przez samotnych rodziców? Oznacza to, że utrzymanie małoletnich leży po stronie tylko jednego z rodziców, chociaż ten może liczyć dodatkowo na świadczenie alimentacyjne. Nie ma wątpliwości, że samotnym rodzicom znacznie ciężej jest spełnić wszystkie finansowe potrzeby dziecka, ponieważ gospodarstwo domowe utrzymywane jest z tylko jednej pensji. Sprawdź, na jakie zasiłki może liczyć rodzic, który samotnie wychowuje dziecko.

500 plus dla samotnej matki

Okazuje się, że samotny rodzic może korzystać ze świadczenia 500 plus na dokładnie takich samych zasadach, jak rodzice w rodzinach pełnych. Oznacza to, że każdego miesiąca otrzymuje 500 złotych na każde dziecko bez względu na kryteria dochodowe czy ilość dzieci, które wychowuje. Z tytułu samotnego utrzymywania latorośli nie przysługują w tym zakresie żadne dodatkowe ulgi.

Zasiłek rodzinny

O zasiłek rodzinny może ubiegać się samotny rodzic (w 90% są to samotne mamy). Tego rodzaju dodatkowe świadczenie finansowe wymaga jednak spełnienia konkretnych warunków. Przede wszystkim o takie wsparcie może wnioskować tylko samotny rodzic, który wniósł o alimenty na dziecko. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ojciec dziecka jest nieznany albo nie żyje.

Co ważne, aby zasiłek rodzinny został zasądzony, samotny rodzic musi spełnić kryterium dochodowe. Tego rodzaju świadczenie pieniężne zostanie wypłacone, jeśli dochód na każdą osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 674 złote albo 764 złote w przypadku, kiedy samotny rodzic wychowuje dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny wynosi obecnie 193 złote miesięcznie na dziecko.

Obowiązek alimentacyjny

Rodzic samotnie wychowujący dziecko może wnieść o alimenty, które będą wypłacane przez rodzica, który nie łoży na utrzymanie latorośli. Wysokość obowiązku alimentacyjnego jest ustalana indywidualnie, zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości rodzica, na którego został on nałożony. Alimenty są wypłacane co miesiąc aż do momentu osiągnięcia samodzielności przez dziecko i jego możliwości utrzymania się.

Samotny rodzic, który nie otrzymuje alimentów na dziecko, ponieważ osoba, na którą ten obowiązek został nałożony, uchyla się od płacenia, może liczyć na finansowe wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku alimenty nie mogą przekraczać 500 złotych miesięcznie i są wypłacane do ukończenia pełnoletności dziecka albo jeśli się uczy, do 25. roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych

Samotny rodzic, który nie ma pracy, a zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy, może liczyć na dodatkowe wsparcie. W jego przypadku wysokość zasiłku nie ulega zmianie i tutaj zastosowanie mają ogólne przepisy polskiego prawa, natomiast wydłuża się okres pobierania świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych, samotnych rodziców wypłacany jest nie przez 6, ale przez 12 kolejnych miesięcy, licząc od momentu zarejestrowania się w PUP.

Roczne rozliczenie z dzieckiem

Ulgi przysługują również samotnym rodzicom w zakresie corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Wypełniając PIT, samotny rodzic zapłaci podatek wyliczony tylko od połowy swoich rocznych dochodów. Dodatkowo każdy rodzic może skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej w wysokości 1112,04 złote w skali roku.

Nastepny artykuł

Ważne

ZAINTERESUJE CIĘ

Rozmowa z dzieckiem na temat seksualności to jedno z najważniejszych wyzwań w życiu każdego rodzica. Dlaczego? Ponieważ wychowanie seksualne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu
Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było zdrowe i szczęśliwe. Niemniej jednak w pierwszych miesiącach życia malucha mogą pojawiać się różnorodne wyzwania, z którymi