Alimenty

Alimenty na dziecko – wszystko co musisz wiedzieć

Obowiązek alimentacyjny najczęściej dotyczy rodziców, którzy pozostają w separacji albo są po rozwodzie, a płatności mają wspierać finansowo utrzymanie dziecka. Alimenty zostały uregulowane prawnie, traktuje o nich Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdź, jaka jest wysokość alimentów na jedno dziecko i kto ją ustala oraz do kiedy rodzic ma obowiązek regulować takie świadczenie.

Alimenty a Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zgodnie z art. 128–144 Ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, a świadczenie takie najczęściej leży po stronie rodzica na rzecz dziecka. Jest to zobowiązanie finansowe, które ma być płacone na dziecko do czasu jego usamodzielnienia się oraz możliwości utrzymania się bez wsparcia.

Alimenty zatwierdza sąd, który jednocześnie określa wysokość takiego świadczenia. Obowiązek alimentacyjny nie występuje samoistnie, o tego rodzaju zobowiązanie finansowe wniosek składa rodzic lub pełnoletnie dziecko, wnosząc odpowiedni pozew ze wskazaniem osoby, która ma alimenty regularnie wypłacać.

Wysokość alimentów i zmiana ich wysokości

Zgodnie z przepisami polskiego prawa nie istnieje minimalna wartość świadczenia alimentacyjnego. Jego średnia wysokość to obecnie 500 złotych miesięcznie, natomiast polskie sądy zatwierdzają kwotę zawsze indywidualnie, uwzględniając potrzeby dziecka, ale również możliwości regulowania należności przez osobę, na którą obowiązek alimentacyjny został nałożony. Pod uwagę brana jest przede wszystkim wysokość stałych dochodów, jakie są przez nią generowane w każdym miesiącu.

Osoba uprawniona do otrzymywania alimentów albo jej prawny opiekun może wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego. Najczęściej ta dotyczy zwiększenia jego wartości, na przykład w wyniku wzrostu kosztów utrzymania czy powstania potrzeb, których realizacja wymaga większych nakładów finansowych. W przypadku, kiedy alimenty są płacone dziecku, mowa tutaj z reguły o wzroście kosztów, jakie wiążą się z jego edukacją.

O zmianę wysokości alimentów wnioskować może również osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. W tym przypadku chodzi najczęściej o zmniejszenie wartości świadczenia, na przykład kiedy jej dochody uległy znacznemu obniżeniu.

Do kiedy płaci się alimenty?

Czas obalić mit, zgodnie z którym alimenty wypłacane są do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności albo do czasu trwania jego edukacji. Tak naprawdę obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, w którym dziecko staje się samodzielne i jest w stanie samo się utrzymać. Z reguły następuje to wtedy, kiedy kończy szkołę i podejmuje pierwszą pracę zarobkową.

Zdarza się, że dziecko w wyniku choroby nie jest w stanie nigdy osiągnąć samodzielności, przez co obowiązek alimentacyjny jest obowiązujący bezterminowo.

Z drugiej strony o zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego może wnosić osoba, na której on ciąży. Najczęściej do wystąpienia do sądu z takim wnioskiem dochodzi w sytuacji, w której dziecko specjalnie unika albo opóźnia usamodzielnienie się, na przykład poprzez celową, zmianę kierunku studiów albo nie podchodzenie do egzaminów.

Jak wygląda pozew o alimenty?

Ponieważ pozew o alimenty musi zawierać wiele szczegółowych informacji formalnych oraz konkretne uzasadnienie, najczęściej w jego napisaniu pomagają profesjonalne kancelarie prawne.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania. W piśmie muszą znaleźć się dane dziecka, dane rodzica, który nie płaci na jego utrzymanie, preferowana wartość świadczenia alimentacyjnego oraz uzasadnienie pozwu. Uzasadnienie pozwu o alimenty jest kluczową częścią pisma i to właśnie ono wpływa na ostateczną decyzję sądu. Należy wskazać w nim sytuację materialną dziecka oraz jego potrzeby, ale także udowodnić, że pozwany rodzic nie utrzymuje go finansowo.

Nastepny artykuł

Ważne

ZAINTERESUJE CIĘ

Chrzciny to wyjątkowa uroczystość, która symbolicznie rozpoczyna chrześcijańską drogę dziecka. Otrzymując zaproszenie na to wydarzenie często stajemy przed pytaniem – jaki prezent na chrzest
Rozwód rodziców może wywołać silne problemy emocjonalne u dziecka. Rozpad więzi i zaburzenia odpowiednich relacji nierzadko są wręcz przyczyną stanów depresyjnych u najmłodszych. Rodzice,