BMI dla dzieci to wskaźnik masy ciała w stosunku do wzrostu. BMI (z ang. Body Mass Index) to ważna informacja zarówno dla rodziców jak i lekarzy o tym, czy dziecko rozwija się prawidłowo – rośnie i przybiera na masie ciała.
BMI dla dzieci – wyliczanie

BMI dla dzieci można wyliczać od pierwszych chwil życia. Wskaźnik BMI wyznaczamy na podstawie wzrostu i masy ciała dziecka, tak jak w przypadku BMI dorosłych. Istotną różnicą w interpretowaniu wskaźnika BMI dla dzieci jest odnoszenie uzyskanej wartości na siatki centylowe dla chłopców i dziewcząt.

Wzór na obliczanie BMI dla dzieci
  1. Najpierw musimy obliczyć BMI, na podstawie następującego wzoru:

BMI = masa ciała [kg] / (wzrost [m])2.

2. W następnym kroku uzyskany wynik odnosimy do siatek centylowych – odpowiednich dla wieku i płci dziecka – są oddzielne siatki centylowe BMI dla chłopców i oddzielne siatki centylowe BMI dla dziewcząt.

3. W kolejnym kroku lekarz lub specjalista interpretuje uzyskane wartości.

BMI dla dzieci – interpretacja wyników

Normy dla niemowląt i małych dzieci mają szeroki zakres. W ocenie rozwoju malucha istotne jest to, czy przebiega on płynnie i prawidłowo. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie masy ciała i wzrostu dziecka i odnoszeni wyników o siatek centylowych na każdej wizycie u pediatry. Siatki centylowe znajdują się na końcu Książeczki Zdrowia Dziecka. Interpretacja wartości BMI dla dzieci wg. WHO naniesionych na siatkach centylowych dla wybranej płci wygląda następująco:

  • powyżej 95 centyla – otyłość;
  • między 85 a 95 centymem – nadwaga;
  • poniżej 5 centyla – niedobór masy ciała.

Każda wartość, która wykracza poza szeroką normę, pomiędzy 5 – 85 centylem, powinna być skonsultowana ze specjalistą. W przypadku niemowląt i małych dzieci, które cierpią z powodu nadmiernej lub niedostatecznej masy ciała niezbędne mogą okazać się modyfikacje dietetyczne.

Co może zaniepokoić rodzica?

Alarmujące są wszelkie spadki masy ciała lub zahamowanie wzrostu. Utrata masy ciała u niemowlęcia lub dziecka może świadczyć o niebezpiecznym odwodnieniu, problemach z trawieniem lub wchłanianiem , a nawet o alergii pokarmowej. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja lekarska.