Władza rodzicielska jest systemem praw i obowiązków, które przysługują rodzicom od chwili narodzin dziecka do uzyskania przez niego pełnoletności.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W sytuacji, w której w rodzinie dochodzi do długotrwałych konfliktów, do rozpadu małżeństwa lub kiedy zagrożone jest dobro dziecka, sąd może ograniczyć, zawiesić lub pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej.

  • Rozłączenie rodziców – w sytuacji rozpadu małżeństwa sąd może przyznać wykonywanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu. Sąd powinien wtedy jasno określić jakie prawa i obowiązki powinien zachować rodzic z ograniczoną opieką.
  • Zagrożenie dobra dziecka – kiedy dochodzi do ewidentnego działania na niekorzyść dziecka lub kiedy interesy osobiste i majątkowe dziecka są zagrożone sąd również może ograniczyć prawa rodzicielskie. Jednak sąd powinien zawsze mieć na celu przede wszystkim dobro dziecka i może zarządzić inne rozwiązania dla rodziny. Sędzia może zobowiązać rodziców do podjęcia terapii rodzinnej lub zgłoszenia się do innego specjalisty. To działanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny. Sąd określa jakie czynności nie mogą być dokonywane bez jego zgody. Wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać poddane nadzorowi kuratora sądowego. W skrajnych sytuacjach sąd może umieścić małoletniego w rodzinie zastępczej lub skierować do instytucji powołanej do przygotowania zawodowego.

 

Ograniczyć władzę rodzicielską może jedno z rodziców lub każda osoba, która ma pewność, że dziecko w tej rodzinie jest krzywdzone lub nie dba się o jego interesy.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Mogłoby się wydawać, że sprawowanie opieki nad dzieckiem jest naturalną rzeczą, która każdemu rodzicowi przychodzi z olbrzymią łatwością i radością. Niestety pojawiają się sytuacje, w których oboje rodziców albo jedno z nich nie może, nie chce lub nie powinno ze względu na dobro dziecka sprawować nad nim opieki.

  • nieuleczalna choroba rodzica, która na stałe ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • Zaginięcie jednego lub obojga rodziców. Brak kontaktu i zainteresowania dzieckiem przez długi czas lub długoletnie kary pozbawienia wolności.
  • Niewłaściwie traktowanie i karanie dziecka, które zagraża jego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Nakłanianie dziecka do pracy, żebrania i do przestępstw.
  • Zaniedbywanie obowiązków wynikających z tytułu rodzica. Narażanie dziecka na niebezpieczeństwo.

W sytuacji, w której oboje rodziców zostaje pozbawione praw rodzicielskich w pierwszej kolejności należy zatroszczyć się o dobro dziecka i o umieszczenie go w na przykład rodzinie zastępczej. Kiedy tylko jedno z rodziców zostaje pozbawione władzy rodzicielskiej, odpowiedzialność przejmuje drugi rodzic. Rodzice mogą starać się o kontakt z dzieckiem, którego forma ustalana jest przez sąd. W sytuacji, w której dobro dziecka jest zagrożone, poprzez bezpośredni kontakt widzenia się z rodzicem sąd może postanowić inaczej i nie zezwalać na kontakty.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem może złożyć jedno z rodziców, lub osoba która ma wiedzę dotyczącą złego traktowania dziecka w rodzinie.

 

Michał Janas
Artykuł został przygotowany
po konsultacji z kancelaria-animus.pl