Do określenia właściwej wysokości alimentów, konieczne jest przedstawienie sądowi jaki jest realny miesięczny koszt utrzymania dziecka. Wbrew pozorom, nie jest to trudne, jeśli dobrze się do tego zabierzesz.

Zbieraj paragony, faktury

Koszt utrzymania dziecka powinien być udokumentowany. Nawet z codziennych zakupów. Kasza, pieczywo, owoce czy bilety do kina – każdy wydatek jest ważny. Na droższe produkty, łącznie z odzieżą, obuwiem czy usługami jak np. przyjęcie urodzinowe albo wakacyjny wyjazd bierz imienne faktury.

Arkusz kosztów utrzymania dziecka

Zebrane koszty wpisz w odpowiednich polach przygotowanych przez nas arkuszy kalkulacyjnych. Ujęliśmy w nich wydatki, jakie ponosi rodzic wychowując dziecko w rożnych okresach. Pomiń pola, które nie dotyczą Twojej rodziny.
Gotowe formuły przeliczą wydatki długo i krótkookresowe w uśredniony miesięczny koszt utrzymania dziecka. Wynik można wydrukować i dołączyć do wniosku o alimenty.

Arkusz kosztów utrzymania niemowlęcia
Arkusz kosztów utrzymania dziecka w wieku 1-5 lat
Arkusz kosztów utrzymania dziecka w wieku szkolnym
Arkusz kosztów utrzymania nastolatka

Jeśli uznasz, że potrzeba dodać kolejne pozycje, lub wyjątkowa sytuacja Twojego dziecka (spowodowana np. chorobą) wymaga modyfikacji arkusza – skontaktuj się z nami kontakt@singleparents.pl, przygotujemy wersję uwzględniającą szczególne potrzeby.

Bieżące potrzeby

Licząc miesięczny koszt utrzymania dziecka należy wziąć pod uwagę bieżące potrzeby. Oznacza to przedmioty i usługi, które są rzeczywistym kosztem rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Sąd nie weźmie pod uwagę wydatków, których nie ponosisz.

Przykład: jako kosztu nie można uznać np. nauki jazdy konnej, na którą rodzic wychowujący chciałby zapisać dziecko, ale nie pozwala mu na to sytuacja finansowa. Jest ona wtedy ambicją, a nie faktycznym wydatkiem.

Wydatki dokonane

Okresowo zdarzają się większe wydatki np. meble, sprzęt sportowy czy komputer. Jeśli zakup był dokonany wcześniej, nie będzie to już wydatkiem bieżącym, zatem sąd może nie wziąć tego pod uwagę patrząc na koszt utrzymania dziecka. Należy wtedy złożyć osobny wniosek o zasądzenie określonej kwoty, jako zwrotu części kosztów utrzymania dziecka, które zostały pokryte tylko przez rodzica wychowującego dziecko.

Licz realnie

W przygotowanym przez nas arkuszu licz tylko faktyczne wydatki. Pamiętaj o tym, że sąd lub pełnomocnik drugiego rodzica może zażądać potwierdzenia wydatków, które zadeklarujesz (przechowuj paragony oraz faktury). Szczególnie w sytuacji, gdy koszt utrzymania dziecka przewyższy zarobki rodziców lub koszt utrzymania pozostałych członków rodziny.