Jako rodzic, troszczysz się o swoje dziecko i chcesz dla niego jak najlepiej pod każdym względem. Niezależnie od tego, ile ma lat, jako mama lub tata pragniesz jego szczęścia, dlatego wspierasz i wychowujesz je na każdym polu, także finansowym. Jeśli sytuacja Ci na to pozwala, to żeby zapewnić mu dobry start w przyszłość, decydujesz się na regularne odkładanie środków. Często pierwszym wyborem sposobu oszczędzania jest lokata bankowa. Jak do tego podejść, żeby zarobić jak najwięcej? Jaką strategię długoterminowego oszczędzania na lokacie wybrać?

 

Z tego artykułu dowiesz się, że:

  • lokaty bankowe dają pewny i bezpieczny, ale niski zysk,
  • istnieją różne strategie długoterminowego oszczędzania na lokatach,
  • lokaty są dobrym, ale nie jedynym sposobem na wieloletnie oszczędzanie.

 

Lokaty bankowe to doskonale znane produkty bankowe skierowane do osób, które chcą oszczędzać w bezpieczny sposób, bez żadnego ryzyka. Decydując się na otwarcie lokaty, wpłacasz depozyt w określonej wysokości i po upłynięciu umownego terminu odbierasz go wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania, pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych. Co najważniejsze, zysk z lokaty jest w stu procentach pewny, ponieważ nawet jeśli Twój bank upadnie, i tak otrzymasz zwrot kapitału, o ile jego wartość nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Jeśli myślisz o pomnożeniu pieniędzy to nie ma chyba prostszego i bardziej bezpiecznego sposobu. Licz się jednak z tym, że wypracowane na lokacie zyski nie będą imponujące.

 

Kluczowe jest, aby oprocentowanie lokaty było wyższe od inflacji

 

Z uwagi na pewny zysk z tego typu inwestycji, wielu rodziców, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci, rozważa założenie lokaty bankowej już teraz, nawet gdy dzieci są jeszcze bardzo małe. Czy jednak ten zysk jest rzeczywiści taki pewny? Tak – pod warunkiem, że wybierzesz taką lokatę, której oprocentowanie (z uwzględnieniem podatku Belki) przewyższa wysokość inflacji, ponieważ w przeciwnym razie za 10 lat (załóżmy że tyle będzie trwała ta inwestycja) może okazać się, że choć kwota pierwotnie zainwestowana znacznie wzrosła, to już wartość nabywcza tych pieniędzy jest dużo niższa niż była w momencie rozpoczynania inwestycji. Dlatego jeśli oprocentowanie lokaty będzie niższe niż poziom inflacji, to w rzeczywistości będziemy tracić. Problem w tym, że o ile w krótkim terminie stosunkowo łatwo przewidzieć wartość wskaźnika inflacji, o tyle w długiej, kilkuletniej perspektywie czasowej przypomina to wróżenie z fusów. A przecież myślimy o wieloletnim oszczędzaniu na przyszłość dziecka. Jak w tej sytuacji uniknąć ryzyka związanego z wahaniami inflacji?

Choć często wieloletnie lokaty są wyżej oprocentowane niż te o krótszym terminie zapadalności, to ze względu na możliwość wzrostu wskaźnika inflacji inwestowanie w nie może wiązać się z dużym ryzykiem. Aby je ograniczyć, warto otwierać lokaty na krótszy czas, np. na rok, ewentualnie na dwa lub trzy lata, dzięki czemu w razie niekorzystnych wahań wskaźnika inflacji będzie można zamknąć nierentowną lokatę i znaleźć opłacalniejszą ofertę.

 

Strategie długoterminowego oszczędzania na lokatach

 

Jeśli dysponujemy wysoką kwotą, dobrą strategią jest rozdzielenie kapitału na kilka lokat. Mogą się one różnić terminem trwania – np. może to być kilka lokat 6-miesięcznych, jedna 12-miesięczna i dwie 2-letnie. W ten sposób dywersyfikujemy ryzyko wynikające z możliwości natrafienia w czasie otwierania lokat na niskie oprocentowanie, ponieważ co jakiś czas któraś z lokat będzie wygasać, a w jej miejsce będziemy mieli możliwość założenia nowej na innych warunkach, choć oczywiście nie zawsze będą one korzystniejsze. Dywersyfikując czas trwania lokat unikamy jednak ryzyka, że po ulokowaniu na jednej 3-letniej lokacie wszystkich pieniędzy, już po pół roku oprocentowanie lokat na rynku znacznie wzrośnie, a my nie będziemy mogli już nic z tym zrobić. Oczywiście ta strategia wymaga rozeznania na rynku i ciągłego wyszukiwania najatrakcyjniejszych ofert, jednak w dobie Internetu, kiedy dostęp do wszelkiego rodzaju rankingów jest powszechny, nie powinno być problemu z szybkim ich znalezieniem.

Jeżeli jednak mimo wszystko nie masz ochoty często otwierać nowych lokat, możesz otworzyć jedną, wieloletnią lokatę, dzięki czemu unikniesz na długi czas konieczności pamiętania o tej inwestycji. W takim przypadku jednak szczególnie zwróć uwagę, aby wybrać ofertę wyjątkowo wysoko oprocentowaną, ponieważ od tej decyzji zależał będzie zysk uzyskiwany przez wiele kolejnych lat. Jeśli Ci się poszczęści i w kolejnych latach oprocentowanie nowych lokat będzie malało, to możesz wyjść na takiej wieloletniej inwestycji całkiem dobrze.

 

Co jeśli nie lokaty?

 

Choć lokaty bankowe gwarantują pewny i bezpieczny zysk, to jest on stosunkowo niski. Jeżeli rozważasz możliwość skorzystania również z innych form długoterminowego oszczędzania i inwestowania, możesz rozważyć takie propozycje, jak np.:

Jeżeli celem Twojej inwestycji jest odłożenie pieniędzy dla swojego małego jeszcze dziecka, to warto dobrze przemyśleć taką inwestycję, ponieważ lokaty bankowe nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem.

Powodzenia w systematycznym oszczędzaniu – niezależnie od tego, czy wybierzesz lokaty, czy jakąkolwiek inną formę pomnażania kapitału.