Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja, której celem jest wszechstronna pomoc osobom będącym w potrzebie. W styczniu 2015 roku zostały wprowadzone istotne zmiany, dzięki którym łatwiej będzie można skorzystać z pomocy.

W 2012 roku z pomocy socjalnej skorzystało ponad 3 mln osób, z czego prawie 2,5 mln skorzystało ze świadczeń pieniężnych.  Dzięki zmienionym kilku istotnym warunkom przyznawania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, liczba ta zapewne znacznie wzrośnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej – wsparcie wieloaspektowe

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi pomoc na wielu płaszczyznach. Oprócz świadczeń pieniężnych OPS oferuje także inne, bardzo ważne rodzaje wsparcia:

  • pracę socjalną z beneficjentem
  • poradnictwo specjalistyczne (pomoc psychologiczną czy prawną)
  • interwencje kryzysowe (pomoc natychmiastowa)
  • usługi opiekuńcze (w uzasadnionych przypadkach, możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat)

Bardzo często Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą  projekty unijne, dzięki którym można skorzystać z różnego rodzaju szkoleń np. trzystopniowy kurs komputerowy, trening interpersonalny, kurs przedsiębiorczości, a także indywidualnie dopasowane kursy zawodowe. To daje szansę  na wzrost kompetencji osób borykających się z problemami życia codziennego.

Asystent Rodziny

Ponadto, wartą poświęcenia uwagi formą pomocy jest możliwość skorzystania ze wsparcia Asystenta Rodziny.  Od 1 stycznia 2015 roku każdy gminny czy miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zatrudniania co najmniej jednego asystenta rodziny. Jest to stosunkowo nowa forma pomocy, która stale się rozwija.  Asystent ma za zadanie wspieranie rodziny, motywowanie do podnoszenia swoich kwalifikacji, pomoc w problemach wychowawczych czy prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W sytuacji, gdy rodzic zostaje sam z dzieckiem i całą stertą problemów, zwykłe sprawy urzędowe potrafią wycisnąć potoki łez. Asystent pomoże, zmotywuje, poradzi.

Asystenci to osoby pełne empatii, które zawsze chcą pomóc. Ważną informacją jest, iż powyższe środki pomocy nie są uzależnione od wysokości dochodu osób zainteresowanych pomocą.  Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadającego Twojemu miejscu zamieszkania.

Dowiedz się więcej:
Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia pieniężne 2015
Zasiłek rodzinny i dodatki
Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i inne

 Edyta Ćwikowska