Decydując się na dzieci, warto pamiętać o tym, że to na rodzicach ciąży obowiązek ich utrzymania. W przypadku, gdy nie spełniają oni swoich obowiązków, wtedy narażeni są na płacenie alimentów, co ma miejsce najczęściej w przypadku rozwodów, jednak nie tylko.

Kwestie alimentacyjne są uregulowane przez Ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami. W Kodeksie znajdują się informacje, że do świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka zobowiązani są rodzice wtedy, gdy dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie za wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka mogą pokryć koszty jego utrzymania i wychowania. Oprócz powyższego także świadczenia alimentacyjne mogą być zasądzone wtedy, gdy uprawniony znajduje się w niedostatku. Kodeks mówi też, że rodzice mogą zostać uchyleni od płacenia alimentów na dziecko pełnoletnie tedy, gdy byłoby to dla nich związane ze znacznym uszczerbkiem, czy też wtedy, gdy dziecko nie dokłada starań do samodzielnego utrzymania się.

Warto też wskazać, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie z ukończeniem 18 roku życia. Trwa on nadal aż do ukończenia przez dziecko nauki do 25 roku życia – nauka ta ma odbywać się w trybie dziennym w szkole publicznej, jednak sprawy rozpatrywane są indywidualnie. Do 18 roku życia alimenty przekazywane są rodzicowi, następnie płacone są dziecku.

Wyjątkiem od powyższych sytuacji jest obowiązek utrzymania dziecka niepełnosprawnego, gdy nie może ono utrzymywać się samodzielnie. Wówczas alimenty płacone są dożywotnio.

Zwykle jako zasadę przyjmuje się, że rodzice uczestniczą w kosztach utrzymania dziecka po połowie, chyba że pojawiają się ku temu istotne przeszkody. Przy ustalaniu wysokości alimentów pod uwagę bierze się dwie główne kwestie:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka

  • możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców

  • wiek dziecka, jego stan zdrowia itp.

W kwestiach spraw alimentacyjnych warto konsultować się zawsze z prawnikami, którzy w tej dziedzinie mają doświadczenie. Gdy chodzi o alimenty, Warszawa ma wiele polecanych kancelarii prawnych. Ich adresy można znaleźć w sieci.