Niepłacenie alimentów jest przestępstwem

1
19042

„Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem określonym w art. 209 kodeksu karnego i może być ścigane na wniosek pokrzywdzonego (lub przedstawiciela, jeśli pokrzywdzonym jest dziecko), organu pomocy społecznej lub innej jednostki gwarantującej świadczenie rodzinne lub zaliczkę alimentacyjną. W dwóch ostatnich przypadkach ściganie odbywa się z urzędu.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem

Aby jednak ściganie zostało wszczęte (na wniosek pokrzywdzonego) należy udowodnić, że spełnione są oba warunki — dłużnik się uchyla od płacenia i dzieje się to uporczywie.

  • uchylanie się — celowe niewykonywanie obowiązku, w tym przypadku alimentacyjnego. Dłużnik umyślnie i nieustępliwie nie wywiązuje się (pomimo wezwań i ponagleń).
  • uporczywie — uparcie i wielokrotnie. Znamiona uporczywości nosi zarówno długość czasu w jakim trwa niealimentacja, jak i faktyczna możliwość łożenia na dziecko, która jednoznacznie wskazuje na złą wolę.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem jeśli ma charakter ciągły, nagminny, umyślny, nieustępliwy (w praktyce chodzi o co najmniej 3 miesiące niealimentacji).

Rodzic, jako pełnomocnik pokrzywdzonego małoletniego, może w jego imieniu złożyć wniosek o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. Doniesienie o przestępstwie składa się w prokuraturze właściwej miejscu zamieszkania dłużnika.

Czy ta informacja była dla Ciebie pomocna? Jeśli tak – podziel się nią ze znajomymi 

  • Helena Karta

    Tylko niestety wg prokuratury jesli tatus kupuje raz w miesiacu dzieciom cukierki to juz nie uchyla sie uporczywie i jest bezkarny. Tak samo jesli matka ma stale zrodlo dochodu. Niewazne ze mniejszego niz min socjalne. Nie wazne tez dla prokuratury ze tatus pracuje na czarno.