Ubezpieczenie NNW chroni osobę ubezpieczoną przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć.

Jak działa taki rodzaj ochrony w przypadku dzieci?

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Możemy dołączyć je do polisy OC lub wykupić jako osobną polisę.

Podstawą do wypłaty odszkodowania z NNW jest suma ubezpieczenia oraz uszczerbek na zdrowiu, wyrażany w procentach.

Co daje NNW?

NNW jest ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Nieszczęśliwy wypadek można tu rozumieć jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Świadczenia wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC czy innych umów NNW.

W praktyce pieniądze z NNW pomogą złagodzić skutki nieszczęśliwego wypadku i, w przeciwieństwie do klasycznego ubezpieczenia na życie, są zawierane głównie w trosce o zdrowie ubezpieczonego, a nie o przyszłość jego najbliższych.

NNW dla niepełnoletniego dziecka

NNW można wykupić jako samodzielne ubezpieczenie, np. dla młodzieży szkolnej. Wybierając ubezpieczenie dla niepełnoletniego dziecka warto szczególnie zwrócić uwagę na jego zakres. Dobre ubezpieczenie NNW dla niepełnoletnich dzieci powinno zapewniać wypłatę odszkodowania, jeśli w wyniku wypadku życie lub zdrowie dziecka poważnie ucierpi, np. dojdzie do złamania nogi, skręcenia nadgarstka, wybicia zęba, utraty wzroku lub słuchu.

Wybierając polisę warto zwrócić uwagę także na dodatkowe profity, oferowane przez ubezpieczyciela. Możliwość przeprowadzenia domowej wizyty lekarza lub pielęgniarki, rehabilitacja dziecka, dowóz leków, indywidualne lekcje w domu czy wizyty psychologa mogą być niezwykle istotnym wsparciem nie tylko dla małego pacjenta, ale również dla jego rodziców.

W jakich sytuacjach przydatne jest ubezpieczenie NNW? Informacje ogólne

 

NNW dla kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW stanowi dodatkową ochronę dla kierowcy i pasażerów samochodu – swoim zakresem obejmuje zazwyczaj nie tylko zdarzenia, które miały miejsce podczas samego ruchu pojazdu, ale dodatkowo w czasie:

* wsiadania lub wysiadania z pojazdu;

* załadowywania lub rozładowywania pojazdu;

* zatrzymywania lub postoju pojazdu;

* naprawy na miejscu zdarzenia;

* otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji;

* tankowania na stacji paliw.

W zależności od wybranej polisy, jej zakres może objąć nie tylko skutki zdarzeń drogowych. Zakresem ubezpieczenia NNW mogą zostać objęte także:

* następstwa zawałów serca i udarów mózgu;

* następstwa krwotoku śródczaszkowego, omdlenia lub ataku epilepsji;

* następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia polisa może obowiązywać jednie na terenie Polski lub na terenie całego świata.

Ubezpieczenie dla sprawcy kolizji

Wiele osób zastanawia się, czy posiadając OC, warto wykupić dodatkowo NNW. Nie wszyscy wiedzą, że posiadając polisę NNW można sięgnąć do niej nawet wtedy, gdy jako sprawcy kolizji zostaniemy w niej poszkodowani. Dzięki polisie NNW otrzymany od ubezpieczyciela odszkodowanie, umożliwiające sfinansowanie leczenia i rehabilitacji oraz zakup niezbędnych leków i przedmiotów ortopedycznych (np. kul czy szyn).