To już pewne – małżeństwa nie da się uratować. Zaczynasz już gromadzić podstawowe dokumenty, szykujesz wniosek do Sądu… Ale czy wiesz jakie  koszty wiążą się z postępowaniem rozwodowym i jak je zminimalizować?


Pamiętaj, że każda sytuacja jest indywidualna i ostateczne wydatki są ciężkie do określenia na początku. Mogą wynosić 0 zł, a mogą wzrosnąć do bardzo wysokich kwot.

Od czego zależą koszty rozwodu

Przede wszystkim od tego czy małżonkowie są zgodni w swoich oczekiwaniach odnośnie rozwodu. Jeśli jesteście w stanie porozumieć się w znaczących sprawach – opieki nad dziećmi po rozwodzie, podziału majątku i nie wnioskować o orzekanie o winie – można zminimalizować koszy do minimum. Jeśli to nie możliwe, wydatki będą rosły wraz z poziomem skomplikowania postępowania. Poniżej przedstawiamy szacowane koszty, jakie będą Was czekać.

Opłaty na rozwód – inforgrafika

koszty rozwodu

Więcej: >> poznaj koszty rozwodu

Jak można zmniejszyć koszty rozwodu

Najlepszą z możliwości na zminimalizowanie wydatków jest próba porozumienia się z małżonkiem odnośnie najważniejszych kwestii. Brak orzekania o winie i przygotowany wspólnie plan wychowawczy to oszczędność od kilkuset do kilku tysięcy zł.

W trudnej sytuacji finansowej, możesz wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych. Żeby Sąd przychylił się do wniosku, w Twoim obowiązku będzie udowodnienie, że nie jesteś wstanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Na formularzu wskazanym przez sąd należy wykazać sytuację majątkową – nie tylko zarobki i stałe wydatki, ale także inne składniki majątkowe – grunty i nieruchomości, majątek ruchomy, oszczędności itp. NA tej podstawie sąd podejmie decyzje o całościowym lub częściowym zwolnieniu z kosztów.

W trudnej sytuacji majątkowej możesz także starać się o przydzielenie obrońcy z urzędu.

Kto płaci za rozwód

Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednego z Was, to wskazany w postępowaniu jako winny rozkładowi małżeństwa ponosi całość kosztów. Pamiętaj jednak o tym, że już składając wniosek wnosisz opłatę, a orzeczenie o zwrocie kosztów następuje dopiero po zakończeniu postępowania.

W przypadku rozwodu na wspólny wniosek, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł. Dzieje się to dopiero po zakończeniu postępowania.