Ustawa o nowych dowodach osobistych wprowadza kilka istotnych zmian. W tym także ułatwienie dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci – od 1 marca 2015 można złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka bez podpisu drugiego rodzica..

Jak wynika z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, uprawnionymi do złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka do 13 roku życia jest:

jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku  składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni

Co oznacza że zgodnie z ustawą można złożyć wniosek o dowód osobisty bez podpisu drugiego rodzica.

Dowody osobiste dla dzieci – co jeszcze warto wiedzieć

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica (lub opiekuna prawnego), odbywało się w obecności dziecka, jeśli ukończyło ono 5 lat.

Wniosek o dokument dla dziecka można złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy. Wydawany jest bezpłatnie na okres:

  • 5 lat dla dzieci poniżej 5 roku życia
  • 10 lat dla dzieci powyżej tego wieku

Ważne – podczas składania i odbierania wniosku o dowód dla dziecka, musisz posiadać własny, ważny dowód osobisty. Ponadto będziesz potrzebować:

  • wypełniony wniosek
  • aktualne zdjęcie dziecka (odpowiadające wymogom jak do dokumentów paszportowych) wykonanie nie wcześniej jak pół roku przed złożeniem wniosku
Bez podpisu = bez zgody drugiego rodzica?

Formalnie decyzję o wyrobieniu dowodu osobistego dziecku rodzice powinni podjąć wspólnie. Jednak w sytuacjach konfliktowych, kiedy dojście do porozumienia jest niemożliwe, nowe przepisy będą pozwalały na dokonanie tego bez zgody drugiego rodzica.

Przypominamy jednak, że na stały wyjazd dziecka poza granice kraju, zgoda drugiego rodzica wciąż jest konieczna.

Jak myślisz? Czy możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka bez zgody drugiego rodzica jest dobrym rozwiązaniem?
Napisz do nas na kontakt@singleparents.pl

Jeśli uważasz tę informację za wartościową, podziel się nią ze znajomymi