Wiemy jak łagodnie wejść na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Do tego nadal być blisko malucha i wspierać go w rozwoju w pierwszych latach życia… i wszystko to z Funduszy Europejskich. Brzmi jak bajka?

Wspomniane Fundusze Europejskie mają kilka rozwiązań dla mam wracających do pracy. Szczególnie w tych formach, które wymagają nakładu finansowego – np. założenie własnej działalności polegającej na opiece nad dziećmi. Może to być zarówno opieka jako niania, stworzenie przyjaznego miejsca dla małej grupki w formie dziennego opiekuna, jak również większe przedsięwzięcia – jak żłobek czy przedszkole.

 

Jak starać się o dofinansowanie?

 

Pierwszym krokiem powinno być zorientowanie się, czy w Twojej okolicy potrzebna jest dodatkowa opieka nad dziećmi. Z łatwością dowiesz się tego rozmawiając z innymi mamami np. na placach zabaw czy podczas wspólnych spacerów.

Mając pewność, że zainteresowanie taką ofertą będzie, zgłoś się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta najbliższemu Twojemu miejscu zamieszkania i zapytaj o dotację. To regionalne ośrodki pośredniczą w rozdzielaniu dotacji i są pierwszym punktem, który udzieli Ci szczegółowych informacji. W zależności od regionu, inne są priorytety, warunki i szczegóły udzielania dotacji. Jeśli myślisz o żłobku lub opiekunie dziennym – pytaj o programy wspierające powrót mam do pracy. Założenie przedszkola będzie określone jako wsparcie edukacji.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie

 

Żeby sięgnąć po środki, musisz prowadzić podmiot posiadający moc prawną, np. działalność gospodarczą lub fundację.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 

Możesz pokryć z niego podstawowe koszty związane z prowadzeniem działań, które są związane z Twoją działalnością. Może to być zarówno zakup wyposażenia (meble, zabawki i inne sprzęty), jak i dostosowanie lokalu do potrzeb dzieciaków, w tym także dzieci niepełnosprawnych. W zakres wchodzi także bieżące finansowanie (koszty stałe itp.) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej (zajęcia dodatkowe, języki).

 

Warunki działania

 

Nie ma róży bez kolców – warunkiem bezzwrotności dofinansowania jest działanie przez co najmniej dwa lata po zakończeniu realizacji projektu.