Rozwód jest jednym z najbardziej stresogennych czynników, z jakimi borykamy się w naszym codziennym życiu. Troska o dobro dzieci, kwestie finansowe oraz reakcję otoczenia często sprawia, że postanawiamy trwać w toksycznym związku tworząc pozory udanego pożycia. Zagrożenia wynikające z pozostawania w związkach „z rozsądku” można porównać do procesu dewastacji w białych rękawiczkach, kiedy pod płaszczykiem dobrych intencji dokonuje się proces wyniszczający wszystkich członków rodziny.
Przesłanki rozwodowe

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. przesłanki rozwodowe to zupełny i trwały rozkład pożycia, gdzie za zupełny uważa się wygaśnięcie trzech więzi: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W praktyce oznacza to skłóconych małżonków, których często wiążą tylko i wyłącznie kwestie związane z finansami i dziećmi, przy czym to właśnie dzieci są stałymi świadkami konfliktów, upokorzeń i wzajemnych pretensji, których manifestowanie głęboko destrukcyjnie na nie wpływa. Jeśli więc nie ma już szans na bycie małżonków razem w przyszłości, powinni oni z pełną dojrzałością podjąć decyzję o rozwodzie.

Negatywne przesłanki rozwodowe

Istnieją pewne przesłanki, które będą przeciwwskazaniem do wydania orzeczenia rozwodu. Na pierwszym miejscu stawia się dobro wspólnych małoletnich dzieci. Innymi słowy konieczne jest wykazanie, że dzieci zaakceptowały rozstanie małżonków. Orzeczenie rozwodu nie może być też sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – przykładem może być sytuacja, kiedy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i nie może liczyć na nikogo innego poza drugim małżonkiem. Ostatnią z negatywnych przesłanek rozwodowych jest żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Wina przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy co do zasady zawiera rozstrzygnięcie o winie za rozkład pożycia, chyba że obie strony zgodzą się na rozwód bez orzekania o winie. Naruszenie obowiązków małżeńskich, które doprowadziło do rozkładu pożycia, bo drugi małżonek nie był w stanie go zaakceptować – tym jest w świetle prawa wina, w praktyce oznaczająca zdradę, opuszczenie w chorobie czy niełożenie na utrzymanie rodziny. Musimy jednak liczyć się z tym, że sąd może orzec rozwód z winy obu stron, gdy oboje małżonkowie zabiegają o jej ustalenie licytując się, kto dokonał większego przewinienia.

Rozwód jest wyrokiem kompleksowym w sprawach rodziny, co oznacza, że po dacie pozwu nie może być wszczęta inna sprawa dotycząca alimentów należnych dzieciom, kontaktów z dziećmi ani władzy rodzicielskiej. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa. Małżonkowie powinni wtedy z godnością pogodzić się z rozpadem związku i z dojrzałością komunikować się ze sobą i z dziećmi, które w przypadku rozwodu mogą ucierpieć najbardziej.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z:
Kancelaria adwokacka Agata Skwarcz w Lublinie
https://adwokat.skwarcz.pl/
ul. Chopina 32/13
20–023 Lublin
tel. 81 479 99 02