Coraz częściej tatusiowie wykazują zainteresowanie urlopem ojcowskim. Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe regulacje – wydłużono czas na wykorzystanie ewentualnego wolnego. Dowiedz się, na jakich zasadach można uzyskać urlop ojcowski.

 

Podstawowe zasady: ile trwa urlop ojcowski?

Po pierwsze, urlop macierzyński nie ma wpływu na długość urlopu ojcowskiego. Po przyjściu na świat dziecka ojciec ma dokładnie dwa lata na wykorzystanie dwóch tygodni wolnego w pracy. Może skorzystać z nich ciągiem albo rozdzielić urlop na dwie części (nie krótsze niż tydzień).
Przez pierwszy okres rodzice razem mogą zajmować się dzieckiem.

W przypadku, gdy dziecko zostało przysposobione, standardowy czas na wykorzystanie urlopu liczony jest od momentu uprawomocnienia się wyroku. Górną granicę wyznacza jednak wiek dziecka (7 lat lub 10 lat przy odroczonym obowiązku szkolnym).

Podczas urlopu ojcowskiego pracownik opłacany jest z zasiłku macierzyńskiego.

Potrzebna dokumentacja

Żeby pójść na urlop ojcowski, należy przedłożyć stosowny wniosek swojemu pracodawcy. W większości firm można otrzymać wzór pisma. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić złożony wniosek, o ile wpłynie on na przynajmniej tydzień przed planowanym urlopem.

Urlop ojcowski a tacierzyński

Urlop ojcowski to nie to samo, co urlop tacierzyński. Ten drugi nie funkcjonuje w Kodeksie pracy pod popularną nazwą – jest to po prostu urlop macierzyński wykorzystywany przez ojca. Jeśli matka wykorzysta min. 14 tygodni swojego urlopu (lub 8, gdy jest niezdolna do samodzielnej egzystencji), może zrzec się reszty wolnego i wrócić do pracy, o ile do końca urlopu dzieckiem zajmie się ojciec. Wymiar urlopu tacierzyńskiego jest więc ściśle uzależniony od wymiaru urlopu macierzyńskiego:
– przy jednym dziecku ojciec może wykorzystać 6 tygodni (20-14 dla matki),
– przy dwójce dzieci (przy jednym porodzie) – 17 tygodni (31-14 dla matki),
– przy trojaczkach – 19 tygodni (33-14),
– przy czworaczkach – 21 tygodni (35-14),
– przy piątce (i więcej) dzieci na jeden poród – 23 tygodnie (37-14).
Jeśli kobieta wykorzystała jednak część urlopu przed porodem (max. 6 tygodni), maksymalny urlop tacierzyński wyliczany jest od tygodni, które pozostały jej po porodzie.