— odpowiadamy na Wasze pytania —
Dostajemy od Was mnóstwo pytań odnośnie tego, co będzie wliczane dochodu w programie 500 plus. Pytacie głównie o to, czy alimenty – zarówno te od drugiego rodzica jak i z Funduszu Alimentacyjnego na pewno będą wliczane do dochodu.

Kwestia kryterium dochodowego dotyczy świadczenia na pierwsze dziecko, bo tylko w przypadku pierwszego wyznaczony jest poziom dochodów uprawniających do otrzymania 500 zł – 800 zł na członka rodziny (lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Wyjaśniamy co jest wliczane do dochodu w programie 500+
  • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),

  • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

  • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,

  • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,

  • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

  • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,

  • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Czy na pewno alimenty będą wliczane do dochodu w programie 500+

Tak, na pewno będą wliczane do dochodu w programie 500+. Dotyczy to zarówno alimentów otrzymywanych od ojca lub matki dziecka jak i tych z Funduszu Alimentacyjnego. W wielu osobach ten punkt budzi wiele wątpliwości, gdyż podczas kampanii i konsultacji społecznych słyszeliśmy różne opinie. Z ustawy jednak wynika, że alimenty na rzecz dzieci, świadczenia pieniężne i inne nieopodatkowane formy dochodu są wliczane w ramach kryterium w programie 500+.

Wielu z Twoich znajomych zadaje sobie te pytania. Pomożesz im, udostępniając artykuł. Skorzystaj z przycisków poniżej i powiadom przyjaciół.