Marek Michalak pełniący stanowisko Rzecznika Praw Dziecka apelował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na straconej pozycji są pracujący rodzice wychowujący jedno dziecko. Już przy dochodach na poziomie 1500 zł na miesiąc, nie mają szansy na jakiekolwiek świadczenia na dziecko, w tym także pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z FA nie zmienia się od 2008 roku i wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

Od tego samego czasu nie zmieniła się także kwota świadczenia, jego maksymalna wysokość to 500 zł na dziecko.

Każde dziecko ma prawo do godziwych warunków socjalnych. Uważam za niezbędne urealnienie pomocy oferowanej dzieciom przez państwo poprzez podwyższenie wskazanych kwot„

– czytamy w wystąpieniu generalnym Marka Michalaka do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wysokość kryterium dochodowego oraz kwotę świadczenia FA może podwyższyć Rada Ministrów, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.