Czas wakacji w kwestii alimentów wywołuje spory wśród rodziców. Z jednej strony wydatków jest więcej, więc rodzic na którego barkach spoczywa utrzymanie dziecka, oczekuje dokładania się do kosztów obozów, kolonii i letnich wycieczek. Z drugiej strony rodzic z którym dziecko nie mieszka, zabierając go np. na miesięczny wyjazd wakacyjny żąda zwolnienia z konieczności płacenia alimentów za ten czas.
Wysokość alimentów a wakacyjne wydatki

Wysokość alimentów, określona w postanowieniu sądowym, powinna brać pod uwagę średnie  koszty utrzymania dziecka w ciągu całego roku. Sąd zatem określając wysokość miesięcznych wydatków bierze pod uwagę okresy, kiedy są one większe – jak np. czas wakacji, świąt czy kompletowania wyprawki szkolnej. Dlatego dodatkowe wydatki, jak wakacyjne wyjazdy warto uwzględnić to już przy składaniuwniosku o alimenty.

Czy drugi rodzic powinien dokładać się do wakacyjnych wyjazdów?

Wszystko jest kwestią ustaleń pomiędzy mamą i tatą. Jeśli obojgu zależy na zapewnieniu wspólnym dzieciom niezapomnianych wakacji – mogą ustalić podział koszów. Jeśli jednak  finansowy udział jednego z rodziców ogranicza się do płacenia alimentów i nie chce współdzielić wydatków wakacyjnych – nie musi tego robić.

Alimenty na czas wakacji

Często zdarza się tak, że rodzic płacący alimenty zabiera dziecko na wspólny wyjazd lub finansuje wakacje z dziadkami. Zakładając, że w ciągu wyjazdów pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i innych potrzeb dziecka, liczy na to, że obowiązek alimentacyjny w czasie wyjazdów będzie mu odpuszczony. Nic bardziej mylnego. Jeśli w postanowieniu sądowym nie określono inaczej, wysokość alimentów jest stała przez cały rok.

Mimo tego że dziecko przez jakiś czas nie przebywa w domu, koszty związane z jego potrzebami nie znikają. Co więcej, to właśnie z wakacyjnych alimentów, rodzic u którego dziecko mieszka musi przygotować je na taki wyjazd oraz odłożyć na wrześniową wyprawkę do szkoły lub przedszkola. Dlatego nawet w trakcie wspólnych wyjazdów wakacyjnych, rodzic płacący alimenty w wakacje, powinien wpłacać je w pełnej kwocie.

Alimenty w wakacje i praca nastolatka

Coraz częściej starsze dzieci część wakacji poświęcają na zarobienie przysłowiowych „paru groszy”. Te dodatkowe pieniądze dorobione w trakcie dorywczych zajęć nie są dochodem, który zwalniałby rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Pierwsze dochody dziecka pochodzące z sezonowych prac nie świadczą bowiem o tym, że jest ono gotowe samodzielnie się utrzymać. Przysługuje mu więc pełna kwota alimentów.

Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.; art. 133, art. 135, art. 138).
Orzeczenie SN z 19 marca 1952 r., C 964/51, NP 1952, nr 5, s. 83.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.; art. 1081-1088).