Sprawy alimentacyjne są tylko z pozoru sprawami łatwymi. W rzeczywistości wykazanie możliwości zarobkowych rodzica i usprawiedliwionych potrzeb dziecka komplikuje się, kiedy musimy dochodzić alimentów od rodzica przebywającego poza terytorium Polskim. Na szczęście uzyskanie alimentów od rodzica, który przebywa na terenie UE, ułatwia porozumienie między państwami członkowskimi.

 

Alimenty od rodzica przebywającego na terenie UE

W większości państw UE (z drobnymi odstępstwami dotyczącymi Danii i Wielkiej Brytanii) obowiązuje Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzony w Hadze dnia 23.11.2007r. (więcej szczegółów). Dokument ten stanowi, iż właściwym Państwem do rozstrzygnięcia sprawy alimentacyjnej będzie Państwo, na terenie którego wierzyciel – czyli dziecko – ma zwykłe miejsce pobytu. Mówiąc wprost, jeżeli rodzic z dzieckiem mieszka w Polsce, a rodzic który ma być pozwany o alimenty mieszka w innym państwie UE, sprawa powinna toczyć się w Polsce i według prawa polskiego prawa (podobne zasady wynikają z polskiego KPC).

 

Postępowanie o alimenty na terenie UE

Sam proces o alimenty nie różni się znacznie od tradycyjnego. Trzeba postarać się wskazać ostatnie miejsce zamieszkania pozwanego w Polsce, albo jego miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli pozwany nie stawia się lub nie odbiera korespondencji, Sąd może wyznaczyć dla niego kuratora.

Orzeczenie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych wydane przez jedno państwo członkowskie jest uznawane w innym państwie członkowskim bez konieczności przeprowadzania żadnego specjalnego postępowania. Kwestiami współpracy międzynarodowej dotyczącej alimentacji zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale bez obaw, nie musisz załatwiać tego z ministerstwem. Każdy Sąd Okręgowy jest „delegatem” Ministerstwa w sprawach alimentacyjnych. Tak więc posiadając wyrok alimentacyjny (po zakończonej sprawie alimentacyjnej w Polsce) udajemy się ze specjalnym wnioskiem (do pobrania) do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Sądu Okręgowego. Aby wszcząć egzekucję za granicą należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia do sądu kraju, w którym dłużnik przebywa. Do wniosku dołączamy odpis wyroku, akt urodzenia dziecka, oraz zaświadczenie, które na żądanie wyda nam Sąd, który zasądził alimenty. Dokumenty musimy niestety przetłumaczyć, a także wskazać adres dłużnika.

Dla Polaków mieszkających w UK słów kilka

Zgodnie z Ustawą Alimentacyjną z 1991 r. w kwestii alimentów na dziecko Child Support Agency (www.csa.gov.uk) ma jurysdykcję w każdym przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem oraz dziecko mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Zjednoczonego Królestwa. W Anglii alimenty płacone są tygodniowo. W sytuacji gdy rodzic z dzieckiem mieszka już w Polsce, a drugi rodzic pozostaje na terenie UK, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i przepisami dotyczącymi jurysdykcji krajowej, możemy pozwać rodzica przed polskim sądem, podając jego adres w UK.

 

Adwokat Kamil Durdziński
specjalizuje się w prawie rodzinnym,
spadkowym, cywilnym i karnym.
Praktykuje na terenie województwa śląskiego,
ale wyjątkowo występuje przed sądami na terenie całego kraju.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej
lub profilu Facebook.