1000 zł miesięcznie na dziecko przez pierwszy rok życia (lub dłużej) dostanie matka, której nie przysługuje zasiłek macierzyński. Rodzice pobierający zasiłek mniejszy niż 1000 zł, mogą liczyć na wyrównanie do tego poziomu.

To, po przyjęciu zasady „złotówka za złotówkę” kolejne w tym roku udogodnienie finansowe dla rodziców. Nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie w pierwszym roku życia dziecka ma odpowiadać na realne potrzeby rodzin i zapewnić równe szanse na wsparcie finansowe niezależnie od zatrudnienia.

Dotychczas uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego byli jedynie rodzice będący pracownikami. Podobnie ludzie, a podlegający ubezpieczeniu chorobowemu – samozatrudnieni opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe mogą skorzystać z zasiłku. Pozbawieni takiej pomocy byli rodzice bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowę o dzieło.

Nowy zasiłek na dziecko

Jak podawaliśmy wcześniej przyznawane będzie niezależnie od dochodu. Czas wypłacania będzie zależny od tego, ile dzieci przyjdzie na świat:

  • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 62 tygodnie przy bliźniętach,
  • 67 tygodni, jeśli na świat przyjdą trojaczki,
  • 69 tygodni przy czwórce niemowląt,
  • 71 tygodni, jeśli urodzi się pięcioro lub więcej dzieci.

Jeżeli w tym czasie rodzice podejmą pracę, nie stracą prawa do świadczenia.

Nowy zasiłek na dziecko otrzymają także rodzice przyjmujący dziecko na wychowanie, jednak w tym przypadku zastosowano ograniczenie wiekowe i jest nim ukończenie przez dziecko 7 roku życia (lub w wyjątkowych przypadkach, jeśli z ważnych przyczyn odroczono obowiązek szkolny – będzie mógł być to 10 rok życia).

Nowego zasiłku na dziecko nie otrzymają zawodowi rodzice zastępczy.

Jak złożyć wniosek o kosiniakowe?

Wnioski o zasiłek można składać osobiście lub pocztą od 2 stycznia w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub Gminy.

1000 zł na dziecko – pobierz wzór wniosku

 

Wyrównanie do 1000 zł dla pozostałych

Rodzice korzystający obecnie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i otrzymujący zasiłek macierzyński niższy niż 1000 zł, mogą po 1 stycznia 2016 roku spodziewać się podwyżki do tego poziomu.

Dlaczego „kosiniakowe”?

Nowy zasiłek, nazwany został „kosiniakowym” od nazwiska pomysłodawcy, byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Czy polska polityka prorodzinna idzie wreszcie w dobrą stronę? Czekamy na Twoją opinię w komentarzu!